Ullensaker gym & turn

  • Sted: Torgscenen
  • -----------
  • Type aktivitet: Dans
  • Dato: Lørd. 17. aug.
  • Tid: Kl. 12.00

Ullensaker gym og turn er et fleridrettslag som har aktiviteter i hele Ullensaker kommune. Klubben tilbyr dans og cheerleading i tillegg til turn. De har to eller alle grenene representert i de fleste tettstedene i kommunen. Aktivitetene foregår på Sand, Algarheim, Skogmo, Gystadmarka, Nordkisa, Kløfta og Mogreina. Alle grenene deltar i konkurranser.
Cheerleading og Dansegruppene har fått egne konkurransenavn, UGT Miracle (for cheer) og Pointe UGT for Dans. Dansegrenen tilbyr Freestyle discojazz, slow og HipHop.
Klubben har utøvere på høyt nivå i alle grener. I dans ligger flere av utøverne i norgestoppen i sine respektive nivå.

Klubbens mål og visjoner er å være tilstede i alle kommunens tettsteder slik at medlemmene skal ha kort vei til aktivitet og trening. Tilbudene til klubben skal bli et fast treningstilbud i nærmiløet til klubbens medlemmer i Ullensaker kommune. Ullensaker Gym og turn skal holde høy kvalitet på tilbudene.

NETTSIDER